جشنواره 1395 - SAFA KIAN - صفا کیان

(شرکت صنعتی قلم خودکار صفا (سهامی خاص
KIAN - کیان
IdeaSafa, Iran Self-sufficient
عناوین
SAFA BALLPOINT PEN INDUSTRIAL CO - KIAN
شرکت صنعتی قلم خودکار صفا | کیان
به محتوا بروید

جشنواره 1395

رویداد ها > جشنواره
(اجرای مراسم دومین جشنواره شرکت قلم خودکار صفا در هتل بزرگ فردوسی (1395/04/31

(جوایز، هدایا و اهدای یادبود(به تمام شرکت کنندگان در مراسم

نفر اول خودرو تیبا*
نفرات دوم پنج سکه بهار آزادی*
کد مشتری: 10075 و 10001
نفرات سوم دو سکه بهار آزای*
کد مشتری: 10002 و 10072
نفرات چهارم سکه بهار آزادی*
کد مشتری: 10091، 10082، 10093، 10120، 10312
جایزه مشتریان حاظر در جلسه سکه بهار آزادی-
کد مشتری: 10038، 10247، 10138، 10117، 10028
شرایط دومین جشنواره شکت صنعتی قلم خودکار صفا

یک دستگاه خودرو (تیبا) با قرعه کشی میان مشتریانی که بیش از 70 امتیاز دارند*
دو هزینه سفر یک خانواده سه نفره به عتبات عالیات (معادل 5 سکه بهار آزادی) با قرعه کشی میان مشتریانی که بین 20 تا 69 امتیاز دارند*
دوهزینه سفر به عتبات عالیات (معدل 2 سکه تمام بهار آزادی) با قرعه کشی میان مشتریانی که بین 6  تا 19 امتیاز دارند*
پنج هزینه سفر به مشهد مقدس (معادل یک سکه تمام بهار آزادی) با قرعه کشی میان مشتریانی که  که بین 2 تا 5 امتیاز دارند*
اهدای جوایز ارزنده به پیشنهاد یا انتقادی که مورد تایید و بهره برداری قرار گیرد

شرایط قرعه کشی
هر سی هزار عدد خودکار یک امتیاز منظور خواهد شد-
KIAN - کیان
استفاده از محتوی سایت با رعایت قانون و ذکر منبع بلامانع است. 1388-1398
www.safakian.ir
SAFA BALLPOINT PEN INDUSTRIAL CO | KIAN - شرکت صنعتی قلم خودکار صفا | کیان
بازگشت به محتوا